ROSAHUMUS TOP HNOJIVO PRO VAŠE BALKONY I ZAHRADY

Kód: PP6
139 Kč
Položka byla vyprodána…

Detailní informace

Detailní popis produktu

ROSAHUMUS TOP HNOJIVO PRO VAŠE BALKONY, ZAHRADY I SADY

 

ROSAHUMUS  BALENÍ 200  GRAMŮ + PLASTOVÁ ODMĚRKA ZDARMA

 

Co je v Rosahumus?
Tajemství výjimečných výsledků dosažených pomocí VE VODĚ ROZPUSTNÉHO hnojiva Rosahumus spočívá ve velmi vysoké koncentraci huminových kyselin, které toto hnojivo obsahuje. Hnojivo se skládá z 56% organické hmoty, z čeho  huminové kyseliny které představuji až 85% této organické hmoty! Další látky jsou sloučeniny draslíku rozpustné ve vodě ( K2O) - 12% a železo  (Fe) - 0,6%.  Hnojivo je vyrobeno  z  leonartidu – minerálně organické látky, který je přechodnou formou mezi rašelinou a hnědým uhlím, takže výsledkem je, že většina původní živé hmoty byla humifikována nikoliv mineralizována. Huminové kyseliny obsažené v hnojivu  Rosahumus vykazují  5-krát vyšší aktivitu, než  kyseliny získané z jiných zdrojů,  jako jsou kompost nebo hnůj.

Jak funguje hnojivo Rosahumus?
Huminové kyseliny, které dodáme půdě prostřednictvím hnojiva ROSAHUMUS mají vliv na strukturu půdy v mnoha ohledech. Toto hnojivo také zvyšuje dostupnost živin pro rostliny, brání vyplavování živin z půdy a zlepšuje schopnost rostlin tyto živiny vstřebávat. Urychluje vývoj kořenového systému, takže rostlina roste rychleji a je zdravější a odolnější.  Výsledkem je to, že rostliny jsou větší a lépe plodí. Působení  Rosahumusu v půdě je je dlouhodobé. Huminové kyseliny zároveň zrychlují rozklad a humifikaci organických zbytků. Díky tomu půda trvale zlepšuje svou strukturu.    Použití ROSAHUMUSU, MINERÁLNĚ ORGANICKÉHO HNOJIVA  DOKÁŽE SNÍŽÍT OBJEM POUŽITÍ JINÝCH  NUTNÝCH ORGANICKÝCH HNOJIV AŽ O  50% !

 

Kdo by měl používat Rosahumus?
Rosahumus je obzvláště vhodný pro použití na půdách s nízkou plodností - písčitých a hlinitojílovitých půdách. Jeho použití je zvláště účinná v zahradách či polnostech  s nízkým obsahem humusu a těch, kde se pro hnojení nepoužívá kravský hnůj či chlévskou mrvu. Aplikace je nanejvýš vhodná také  v sadech a polnostech,  které byly vyplavené povodněmi nebo jsou podmáčené. Toto hnojivo se doporučuje především v ekologickém zemědělství, ale také v rámci integrovaného a vyváženého zemědělství při střídání plodin. Výrobek je ideálně vhodný pro použití v zahradách. Dodává se v malých baleních pro drobné pěstitelé  a také pro střední až velkovýrobce zeleniny, ovoce a ostatních zemědělských plodin.

Rozsah dávkování, způsob použití:

ROSAHUMUS se používá pro půdní hnojení při pěstování okrasných květin , zeleniny, do ovocných a keřových sadů a a ostatních polních plodin

Rosahumus použití pro balkonové a okrasné rostliny: hnojivo použijeme poprvé až po zasazení rostlin. Pak zaléváme rostliny  2 až 3 krát za 2 týdny v dávce 1 g hnojiva rozpuštené v litru vody.
Zelenina: hnojivo ROSAHUMUS se aplikuje před setím nebo výsadbou sazenic ve formě jemného půdního postřiku v poměru  na 3 kg hnojiva / ha rozpuštěného v 300-500 l vody, tj. 3 g hnojiva / na 10 metrů čtverečních rozpuštěného v  0,3-0,5 l vody. Na písčitých půdách s nedostatkem organického hnojiva nebo při hnojení zeleniny s vysokou spotřeby živin  se použije v dávce 3-6 kg / ha v 300-500 l vody, tj. v 3-6g/10m2 0,3-0,5 l vody. Po postřiku hnojivo vnikne do půdy, ideální je, když se následně půda prokypří.

Ovocné stromy a keřové sady: před založením sadu, jahodové plantáže, keřové plantáže se hnojivo  aplikuje před výsadbou  ve formě jemného půdního postřiku na celou plochu se použije v dávce 3-6 kg / ha v 300-500 l vody, tj. v 3-6g/10m2 0,3-0,5 l vody. Po postřiku hnojivo vnikne do půdy, ideální je, když se následně půda prokypří. Vyšší dávka se používá pro půdy chudé na humus a ostatní  živiny.  V sadech, plantážích ovocných keřů lze hnojivo použít o pozdním podzimu nebo velmi brzy na jaře formou postřiku na vlhkou půdu přímo do řad keřů, stromů, či jahodových a jiných keříků se taktéž použije v dávce 3-6 kg / ha v 300-500 l vody, tj. v 3-6g/10m2 0,3-0,5 l vody.

Rosahumus použití pro balkonové a okrasné rostliny:  hnojivo použijeme poprvé až po zasazení rostlin. Pak zaléváme rostliny  2 až 3 krát za 2 týdny v dávce 1 g hnojiva rozpuštené v litru vody.

Výrobce:
Rosier SA
1, rue du Berceau;
B-7911 Moustier, Belgie
DOBA POUŽITELNOSTI HNOJIVA ROSAHUMUS NENÍ ČASOVĚ OMEZENÁ!!!
Balení 200 gramů, balení obsahuje odměrku

 

 

Rosahumus je unikátní minerálně organické  hnojivo, které s ohledem na vysoký obsah huminových kyselin zvyšuje úrodnost půdy. Je to přírodní produkt, který lze používát bez ohrožení životního prostředí a kdy nehrozí riziko přehnojení.
Výhody ROSAHUMUSU:
• zlepšuje strukturu půdy,
• aktivuje rozvoj půdních mikroorganismů,
• Zvyšuje obsah vody v půdě,
• Zvyšuje dostupnosti živin pro rostliny,
• Stimuluje rozvoj kořenového systému,
• Výrazně zlepšuje růst rostlin a objem  výnosu
Použití ROSAHUMUSU, MINERÁLNĚ ORGANICKÉHO HNOJIVA  DOKÁŽE SNÍŽÍT OBJEM POUŽITÍ JINÝCH  NUTNÝCH ORGANICKÝCH HNOJIV AŽ O  50% !

 

 

Některá fakta o humusu pro začátek:
• Humus zvyšuje úrodností půdy.
• Humusové sloučeniny obsahují v sobě 4 až 12 krát více živin než jakékoliv minerální částice půdy.
• Humus pomáhá regulovat a stabilizovat pH půdy.
• Složky humusu mají vysokou schopnost vázat vodu. Mohou v půdě zadržet až 5x více vody, než je jejich hmotnost  a hlavně v takové formě, která je dobře přístupná pro rostliny.
• Hlavní složkou humusu jsou huminové kyseliny.

Huminové kyseliny jsou vynikajícím přírodně organických zdrojem které zajistí  půdě koncentrovanou dávku živin, vitaminů a stopových prvků, které jsou prospěšné rostlinám.
Výhody huminových kyselin
Huminové kyseliny zvyšují úrodnost půdy v důsledku vysoké kapacity kationtové výměný, zvyšují obsah kyslíku a vodní jímavost půdy. Také mají schopnost vázat na sebe nerozpustné ionty kovů, oxidů a hydroxidů a zpomalovat jejich uvolňování tak, aby jej rostliny mohly dobře absorbovat. V souvislosti s těmito funkcemi, můžeme mluvit o třech typech působení huminových kyselin: fyzikálním, chemickém a biologickém.

Biologická aktivita huminových kyselin
• Podporují růst rostlin (vyšší produkce biomasy) urychlují dělení buněk, zvyšují objem a rozvoj kořenového systému a tím i zvýšení výnosu sušiny,
• působí jako organické katalyzátory v mnoha biologických procesech
• Stimulují rostlinné enzymy a zvyšuji jejich tvorbu,
• zvyšuji přirozenou odolnost rostlin vůči chorobám a škůdcům,
• Podporují růst kořenů, a to zejména svislých, čímž zvyšují možnost příjmu živin z větší půdní hloubky ,
• zvyšuji schopnost kořenového dýchání,
• podpořit tvorbu chlorofylu,  cukrů a aminokyselin v rostlinách a pomáhají při fotosyntéze,
• Zvyšují obsah vitamínů a minerálů v rostlinách,
: • zesilují buněčné stěny v ovoci a prodlužují skladovací dobu a tím i životnost a vhodnost ovoce  pro konzumaci a prodej,
• Zvyšují  schopnost klíčení semen a jejich životaschopnost,
• Zlepšují kvalitu výnosu, vzhled plodů a jejich  výživnou hodnotu,
• stimulují růst a množení prospěšných půdních mikroorganismů •

Obsah humusu v půdě
Obsah humusu v půdě je jedním z nejdůležitějších faktorů, který určuje úrodnost půdy a má velký dopad na růst rostlin, množství výnos a kvalitu.Mezi faktory, které mají vliv na obsah humusu v půdě: racionálního systém pěstování  rostlin, vhodné střídání plodin, organické hnojení (hnůj, kompost, zelené hnojení) a využití huminových přípravků. Humus ovlivňuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy, určuje její strukturu a reguluje její  sorpční vlastnosti. Velmi důležitý je také přímý stimulační účinek na růst rostlin.Humusová půda je velmi složitá směs skládající se z řady složek, které se liší jak barvou, tak schopnosti rozpouštět se ve vodě či stupněm mineralizace jednotlivých látek. Hlavní složkou humusu jsou huminové kyseliny. Tvorba a rozklad humusu je nepřetržitý, ale také pomalý proces. Podstatný vliv na transformaci humusu v půdě má systém pěstování, druh pěstovaných plodin, střídání plodin a používání organických hnojiv.Problém s nedostatkem humusu při pěstování ovocných stromů a keřů
Bohužel pěstování ovocných stromů a keřů má negativní vliv na tvorbu humusu.
Pěstování stromů či keřů na stejném místě po mnoho let, časté používání herbicidů a nedostatek organického hnojení vede k poklesu obsahu humusu, degradaci půdy a poklesu její plodnosti.
Hnojení  huminovými kyselinami
Aby se zabránilo další degradaci půdy,  a v důsledku toho i zvýšení růstu a výnosů z ovocných stromů a keřů, doporučujeme používání hnojiv Rosahumus. Je organicko -minerální hnojivo obsahující huminové kyseliny, draslíka železo.
Hnojivo je vyrobeno  z leonartidu - nerostu, který je přechodnou formou mezi rašelinou a hnědým uhlím. Tyto fosilní naleziště  leonartidu jsou výsledkem desítek milionů let pomalé humifikace organické hmoty.
Použitím dodáme půdě bioaktivní humusové kyseliny (na rozdíl od použití hnoje nebo kompostu, kde ve většině dochází k rychlému procesu mineralizace).
Rosahumus působí jako půdní kondicionér, který se stává biokatalyzátorem půdy a stimulátorem růstu rostlin.
Použití Rosahumusu se doporučuje zejména při pěstování ovocných stromů a keřů v ovocných sadech, kde je půda s nízkým obsahem humusu, a kde nedochází ke hnojení kravskou mrvou.

ROSAHUMUS je ekologické hnojivo, který působením přírodních ingrediencí - huminové kyseliny - zlepšuje strukturu půdy, zvyšují dostupnost živin a jejich čerpání z půdy, upravuje poměry voda-vzduch a dále zrychluje proces humifikace organických zbytků. Výsledkem je zvýšení plodinového výnosu,  zlepšení  kvality půdy a díky tomu i spotřebitel má zdravější a odolnější plodiny.

Ekologické Certifikace
Účinnost a kvalita hnojiva ROSAHUMUS byla opakovaně potvrzena. Tento produkt má ekologické certifikáty vydané FiBL - Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau (Německo) a OMRI - Organic Materials Review Institute (USA).

Výrobce:
Rosier SA
1, rue du Berceau;
B-7911 Moustier, Belgie

Doplňkové parametry

Kategorie: HNOJIVA A SUBSTRÁTY
Hmotnost: 0.33 kg
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: